Abonnemang hos Merabadminton

På grund av ansenliga kostnader för administration, datainsamling, webbhotell och dataredigering och -uppladdning måste vi finansiera merabadminton.com genom abonnemangsavgifter. Vi försöker hålla abonnemangsavgiften så låg som möjligt för att möjliggöra för så många intresserade som möjligt att teckna abonnemang.

Den som inte tecknar abonnemang har bara begränsad tillgång till informationen hos merabadminton.com.

Abonnemanget tecknas för ett år åt gången och gäller alltid ett år framåt från den dagen Du betalat.

Så här tecknas ett abonnemang:
 
Välj 'Bli abonnent' under menyn till vänster, och därefter undermenyn 'Registrera dig'.

Fyll i registreringsformuläret.

Skicka uppgifterna till databasen.

Därmed erhåller Du bekräftelse på Din registrering samt en faktura för årsavgift per email.
Årsavgiften är 120 kronor plus moms, totalt 150 kronor. Abonnenter utanför Sverige betalar
också 150 kronor per år (men häri ingår ingen moms).

Efter registrering får Du full tillgång till all information på hemsidorna hos Merabadminton genom inloggningsförfarande.

Årsavgiften ska betalas inom 14 dagar annars avregistreras Du som abonnent.

Så snart Du betalar årsavgiften aktiveras Ditt abonnemang. Om Du betalar inom de 14 dagarna (före förfallodagen), som anges på fakturan, gäller abonnemanget t.o.m. den dag som anges på fakturan (ett år från förfallodagen). Betalar Du efter de 14 dagarna (efter förfallodagen) kommer abonnemanget att gälla ett år framåt räknat från betalningsdagen.

Efter ett års abonnemang erhåller Du automatiskt en ny abonnemangsfaktura, som ånyo ska betalas inom 14 dagar, o.s.v.

Om Du glömt Dina inloggningsuppgifter kan Du bara skicka Din e-postadress till databasen varefter Dina uppgifter omgående skickas till denna e-mailadress.

Genom inloggning vid menyn 'Inloggning för abonnent' - 'Logga in' får Du tillgång till all information hos merabadminton.com för alla menyval.

Du kan efter inloggning också ändra Dina uppgifter, t.ex. Din e-postadress. Efter en ändring får Du automatiskt ett e-postmeddelande med bekräftelse på uppdateringen.

Efter avslutat besök kan Du logga ut genom att klicka på knappen 'Logga ut'.

Det är vårt önskemål, intresse och målsättning att få med så mycket resultat som möjligt. Vi är emellertid beroende av att arrangörer (och att Badminton Sweden ger oss tillåtelse samt att det inte är förenat med någon kostnad för oss) skickar in resultaten från olika tävlingar och att detta görs i korrekt format. Vi måste därför reservera oss på så sätt att vi inte kan garantera att resultat från alla tävlingar kommer att kunna finnas med eller att sidan är 100 %-igt uppdaterad. Vi kommer dock alltid att försöka få in resultaten från så många tävlingar som möjligt för att skapa ett så fullständigt informationsmaterial som möjligt.

Vi önskar Dig välkommen att registrera Dig hos merabadminton.com.