Skicka era resultat till oss

För att kunna ge alla badmintonvänner denna önskvärda service är vi beroende av att lottningar och resultat skickas till oss
så fort som möjligt efter en tävling. Resultat är färskvara.

Lottningar och resultat går bra att skicka med e-post som pdf-fil, html-fil eller i annat format. De flesta arrangörer av större tävlingar använder lottningsprogrammen Turas eller Softminton. Om ni gör det önskar vi att ni också efter tävlingen per e-post skickar in resultaten i de databaser som skapas. På så sätt kan vi redovisa en total sammanställning av resultat för enskilda spelare/par. Vi är intresserade av att få in alla tävlingar som genomfördes under säsongen 2005/2006 och framåt.

Klicka på länken nedan för att skicka resultaten och glöm inte att bifoga filer. Hur man gör i olika fall beskrivs nedan.
Skicka resultat.

Turas
Databasen heter t.ex.  Riksutma.mdb  (Täbys riksklassutmaning 2003 - namnet på databasfilen sätts av er tävlingsansvariga). Denna fil hittar ni med hjälp av utforskaren i mappen C:\Turaswin\Db. Bifoga fil till e-postmeddelandet och skicka. OBS! Glöm inte stänga ner lottningsprogrammmet innan ni gör detta.
OBS! För varje ny tävling skapas en ny databas med ett nytt namn.

Softminton
I Softminton skapas fler databaser. De som skall skickas ligger i mappen C:\Program\Softminton eller C:\Program\Softminton Clear\tur och heter t.ex.  sveaturn.bdb  och  sveaturn03.tur. Obs! filerna behöver inte heta sveaturn som första del. De kan ha olika namn beroende på vad ni har döpt dem till. OBS! Glöm inte stänga ner lottningsprogrammmet innan ni bifogar filen i mailet.

Tournamentsoftware
Här vill vi att ni skickar TP-filen.

Annat lottningsprogram (Excel, Word, etc.)
I dessa fall kan vi inte garantera att vi kan skapa statistik för dessa tävlingar. Skicka dock in resultaten per e-post så gör vi ett försök.

Kvalitet på information
För att statistiken skall bli riktig krävs noggrannhet av era tävlingsansvariga vid inmatning. Namn måste stavas rätt och klubbar benämnas korrekt. Önskvärt är också att licensnummer anges för att kunna särskilja spelare med samma namn. Viss korrigering av t.ex. klubbnamn kommer att göras av Merabadminton, eftersom dessa anges på många olika sätt.